GYERMEKVÉDELEM

GYERMEKVÉDELEM

2016/2017-es nevelési év

MUNKATERVE

A gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásához elengedhetetlenül szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel a gyermek.

Sajnos vannak különösen nehéz körülmények között élő gyermekek is, és feltétlenül szükséges, hogy ezeknek a gyermekeknek különös figyelmet szenteljünk.

Az óvodai gyermekvédelem célja:

 • A megelőzés révén feltárni mindazokat a tényeket, okokat, melyek a gyermek fejlődését gátolják,
 • hogy a szülővel karöltve minél eredményesebbek legyünk, a probléma közös megoldására kell törekednünk, fontos a családi nevelés erősítése a rászorulók körében,
 • fogadja el minden gyermek a társát még akkor is, ha az „más”, különbözik a többiektől.

A gyermekvédelmi felelős konkrét feladatterve, tevékenységek:

Szeptember – október:

 • A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, egyeztetés a csoportvezető óvodapedagógussal (HH, HHH).
 • Az alapellátottak és védelembe vett gyerekek névsorának átvétele a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársától.
 • Jelzőrendszeri megbeszélés minden hónap utolsó hétfő délután 14 00 órakor.
 • A hátrányos helyzetű családok megsegítésének megbeszélése, lehetőségek keresése.
 • Családlátogatások folyamatosan, ill. szükség szerint.
 • Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása a segítség lehetőségeiről (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával).
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a külső segítő intézményekkel (pl. Pedagógiai Szakszolgálat, védőnők, gyermekorvosok stb.)
 • A védőnők a hozzájuk tartozó óvodába havi rendszerességgel, illetve szükség szerint jönnek.

November – december:

 • Egyéni beszélgetések a veszélyeztetett gyermekek szüleivel (folyamatos). Fontos, hogy több figyelmet szenteljünk rájuk!
 • A családlátogatások és a csoportban végzett nevelőmunka alapján intézkedések kezdeményezése és a már folyamatban lévő intézkedések rögzítése.
 • Rendszeres havi esetmegbeszéléseken való részvétel.
 • Adománygyűjtés a rászoruló gyermekeknek (folyamatosan, nem feltétlenül csak karácsonyra!)
 • Részvétel a karácsonyi ajándékosztásban – „cipős doboz akció”.
 • Az intézményvezető tájékoztatása a félévi munkáról, probléma estén azonnal.

Január – február:

 • Alapellátott és védelembe vett gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése (folyamatos).
 • Közös családlátogatások a családsegítő munkatársával.
 • A gyermekvédelmi munka áttekintése, félévi összegzése.

Március – április:

 • A gyermek fejlődésének nyomon követése (folyamatos).
 • A Család és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve a Pedagógiai Szakszolgálathoz, illetve a Szakértői Bizottsághoz irányított gyermek, család segítése abban, hogy a gyermek a kijelölt időpontban részt vegyen a vizsgálaton.
 • A Pedagógiai Szakszolgálathoz, illetve a Szakértői Bizottsághoz továbbküldött gyermekek szakvéleményeinek áttekintése (folyamatos).
 • A beiskolázás segítése.
 • Szakmaközi jelzőrendszeri megbeszélés, éves tanácskozás.

Május:

 • A hátrányos és a veszélyeztetett gyermekek megsegítése a nevelési év végi ünnepeken való részvételben.
 • A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival a nyári programok elindítása –a hátrányos és a veszélyeztetett gyermekek részvételének elősegítése.
 • Az intézményvezető tájékoztatása a második félév eseményeiről.
 • A 2016/2017. nevelési évet záró beszámoló elkészítése.

Június – július – augusztus:

 • Nyáron is a gyermekek figyelemmel kísérése, ha szükséges, kapcsolatfelvétel a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.
 • Az intézményvezető tájékoztatása az esetleges problémákról.
 • Az első osztályos tanítónők tájékoztatása a hátrányos helyzetű (odafigyelést igénylő) gyermekekről.

Kapcsolattartás:

 • a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, munkatáraival,
 • védőnőkkel,
 • gyermekorvosokkal,
 • csoportvezető óvodapedagógusokkal,
 • intézményvezetővel,
 • szülőkkel, családokkal,
 • iskolával.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programokban igyekszünk részt venni.

Probléma esetén:

 • A csoportvezető óvodapedagógusokkal együtt keresünk megoldást a nehézségek leküzdésére,
 • jelzés küldése a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé esetjelző lapon (súlyos és enyhébb eset),
 • elsődleges kapcsoltfelvétel során egyeztetés Dr. Gyöngyösi Ilona ifjúságorvossal,
 • rendkívüli esetmegbeszélés – intézményen belül, majd az illetékes szakemberekkel.

Megsegítés lehetőségei:

 • A gyermekek feltétel nélküli elfogadása, szeretete.
 • Többszöri családlátogatás, beszélgetés a szülőkkel.
 • Fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok, foglalkozásokon való részvétel.
 • Nevelési Tanácsadó – családok megsegítése.
 • A gyermekvédelmi felelős tájékoztatása minden problémáról, ami „jelzésköteles” lehet.

Bácsalmás, 2016. augusztus 29.

Eredményes munkát kíván:    

Tósaki Anikó
gyermekvédelmi felelős