Intézményünkről

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás, valamint a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás településeinek önkormányzata az egyes közoktatási feladatok közös és gazdaságilag hatékony ellátása érdekében 2007. szeptember 1-től határozatlan időtartamra óvodai nevelési feladatot ellátó, a többcélú kistérség által alapított és fenntartott napközi otthonos óvodát hozott létre.

Intézményünk egy székhellyel, három telephellyel és három tagintézménnyel rendelkezik.

Egységes óvoda-bölcsődei csoport működik 2013. szeptemberétől a bácsalmási telephelyeink közül az Újvárosi óvodában.

Mottónknak Koret gondolatát választottuk:
„Nem elegendő egyes ember akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükben
akarjanak.”

Célunk volt, hogy az új közösségünkből egy egységes, alkotó közösséget kovácsoljunk, ahol mindenki bátran meri adni önmagából a legtöbbet, a közös cél megvalósítása érdekében. Mindenki magára nézve kötelezőnek érzi a legszínvonalasabb munkavégzést, elkötelezett a közös cél iránt, tisztán látja, elfogadja és hajlandó erőfeszítéseket tenni érte. Mindemellett törekedtünk arra, hogy a tagóvodák tartsák meg sajátosságaikat, egyéni arculatukat. 2012. szeptemberétől bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés.

Intézményünk sajátosságai:

  • nemzetiségi nevelés (horvát, német)
  • horvát hagyományőrzés
  • német hagyományőrzés
  • integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
  • úszásoktatás
  • ovitorna
  • zeneovi
  • ovifoci